Zobacz archiwa
w sieci
CATL
RSS 2.0
Nowe zasoby
(sieć CATL)
Strona główna

Archiwa w sieci CATL

View Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej in a larger map
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.