Zobacz archiwa
w sieci
CATL
RSS 2.0
Nowe zasoby
(sieć CATL)


Szukaj we wszystkich archiwach CATL
Szukaj w CATL przy

Wyszukiwarka ogólna
Wczytywanie
O projekcie

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to sieć społecznych archiwów działających przy organizacjach pozarządowych oraz przy bibliotekach.

Każde archiwum posiada swoją stronę domową w systemie CATL, na której udostępnia materiały archiwalne dotyczące lokalnego dziedzictwa. Zbiory można wyszukiwać na stronie głównej www.archiwa.org/catl

Oprócz archiwów o tematyce lokalnej, rozwijana jest sieć Cyfrowych Archiwów Społecznych (CAS) — archiwa te gromadzą zbiory tematyczne, środowiskowe, gatunkowe. Ich zbiory można wyszukiwać na stronie głównej www.archiwa.org/cas.

 

Wszystko rozpoczęło się w roku 2010. Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) wdrożył sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych — Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) przy bibliotekach gminnych, które stały się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej.

Od 2014 roku Ośrodek KARTA udostępnia system CATL i CAS organizacjom pozarządowym. Dzieje się to w ramach projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”, w ramach którego wypracowywane są systemowe rozwiązania dla polskich archiwów społecznych. Członkowie organizacji, chcący przystąpić do sieci, zostają przeszkoleni z zakresu opracowania, digitalizacji, udostępniania zbiorów, a następnie otrzymują swoją stronę domową.

Opisy wszystkich zgromadzonych materiałów (często uzupełnione grafikami poglądowymi) publikowane są na internetowych stronach Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (patrz: mapa sieci CAS i CATL). Cyfrowe wersje wybranych materiałów (skany) publikowane są w ramach Biblioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.

W ramach projektu CATL powstała sieci bibliotek, której osią jest udostępniana przez Ośrodek KARTA infrastruktura: Biblioteka Cyfrowa, system stron domowych CATL oraz niniejsza wspólna strona www.archiwa.org/catl, umożliwiająca przeszukiwanie zebranych materiałów.

Listę stron CATL można zobaczyć tutaj.

Listę stron CAS (dopiero tworzonych) można zobaczyć tutaj.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.