Zobacz archiwa
w sieci
CATL
RSS 2.0
Nowe zasoby
(sieć CATL)


Szukaj we wszystkich archiwach CATL
Szukaj w CATL przy

Wyszukiwarka ogólna
Wczytywanie
Jak wyszukiwać

Na wszystkich stronach w domenie archiwa.org znajdują się opisy gromadzonych przez bibliotekarzy i współpracujących z nimi mieszkańców materiałów historycznych - głównie fotografii i dokumentów. Do opisów, przygotowanych zawsze według jednego standardu, dodawane są zazwyczaj poglądowe wersje skanów w niewielkich rozdzielczościach. Pozwalają one wstępnie zapoznać się z treścią zdjęcia albo innego materiału źródłowego.

W projekcie CATL opisy pozyskiwanych i digitalizowanych przez bibliotekarzy zbiorów umieszczane są w systemie archiwa.org. Skany wybranych dokumentów z tego zasobu umieszczane są na stronach Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA, gdzie mogą być swobodnie przeglądane.

System archiwa.org pozwala na przeglądanie i przeszukiwanie opisów zbiorów w rozmaity sposób.  

Przeszukiwanie opisów materiałów historycznych na stronach w domenie archiwa.org odbywać się może w następujących trybach:

1. Ogólne przeszukiwanie opisów udostępnianych przez wszystkie biblioteki

Po wpisaniu odpowiedniej frazy system przeszukuje opisy materiałów ze wszystkich bibliotek i zwraca wynik na podstawie wartości pól: nazwa dokumentu, opis, słowa kluczowe. Na każdej podstronie znajduje się opcja Szukaj w katalogu sieci CATL. Na stronie głównej archiwa.org korzystamy w tym przypadku z opcji Szukaj we wszystkich archiwach.

2. Przeszukiwanie opisów zasobów udostępnionych przez wybraną bibliotekę

Po wpisaniu odpowiedniej frazy system przeszukuje opisy materiałów z wybranej biblioteki. Wynik zwracany wynik na podstawie wartości pól: nazwa dokumentu, opis, słowa kluczowe. Wyszukiwarka na stronie konkretnej biblioteki udostępnia bardziej rozbudowany system wyszukiwania zgromadzonych zasobów (opcja wyszukiwanie zaawansowane), obejmujący pola dodatkowe: tytuł dokumentu, autor, data powstania (lub zakres dat).

Aby skorzystać z tej opcji wyszukiwania na stronie głównej archiwa.org wystarczy wybrać z listy konkretną bibliotekę i wpisać frazę wyszukiwania. 

3. Przeszukiwanie opisów zasobów bibliotek pod kątem obecności skanów w bibliotece cyfrowej

Wybrane materiały digitalizowane przez biblioteki sukcesywnie udostępniane są na stronach Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA. Wybranie tej opcji zawęzi wyniki przeszukiwania tylko do tych dokumentów, które są tam aktualnie umieszczone. Opcja ta dostępna jest na stronie głównej archiwa.org oraz na wszystkich podstronach w tej domenie.

4. Przeszukiwanie wszystkich opisów publikowanych przez wszystkie biblioteki za pomocą Google

Ta alternatywna wyszukiwarka, dostępna na każdej stronie w domenie archiwa.org, pozwala błyskawicznie odnaleźć poszukiwane materiały.

5. Na stronie głównej archiwa.org automatycznie publikowane są odnośniki do 10 ostatnio dodanych materiałów w systemie.

Dodatkowo skorzystać można z listy wszystkich bibliotek biorących udział w projekcie CATL, która znajduje się pod tym linkiem.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.